Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výlet na Zříceninu hradu Zlenice

27. 7. 2013

Výlet začínám v Praze na hl. n. odkud se přesouvám vlakem do Senohrab. Ze Senohrab se vydávám po žluté turistické značce ke zřícenině hradu. Po 2 km jsem u zříceniny hradu.

Zakladateli hradu byli pravděpodobně páni z Dubé a jeho stavba na ostrohu při vtoku říčky Mnichovky do Sázavy časově spadá do první poloviny 14.století. Ondřej z Dubé, nejvyšší královský sudí, zemřel na Zlenicích roku 1412 bez dědiců. Po málo známém rodu vladyků z Konojed, který obýval Zlenice v dobách husitských válek, se roku 1444 o hrad přeli věřitelé Kuneš Rozkoš z Dubé a Zdeněk Kostka z Postupic. Kostkové nakonec dlouhý spor vyhráli, avšak dlouho se z tohoto vítězství netěšili.

Hrad byl zničen v následných bojích krále Jiřího se zelenohorskou jednotou. Kostkové stojící věrně při králi, byli patrně na Zlenicích obleženi a dobyti Zdeňkem Konopišťským ze Šternberka. Kdy se tak stalo a za jakých okolností, však není známo. Roku 1465 se Zlenice uvádějí jako hrad zbořený.

Hrad se jako obvykle skládal ze dvou částí. Před hlavním hradním jádrem se nacházelo předhradí s hospodářskou zástavbou, do kterého se vcházelo věžovitou bránou. Následoval most přes čelní příkop a vstup do prvního nádvoří hradního jádra zajišťovala subtilní věžovitá brána. Součástí ohrazení prvního nádvoří byla i okrouhlá nejspíše studniční věž. Do vnitřního hradu se pak vstupovalo další branou mezi obytnou věží a čelem palácového křídla. Palác zaujímal zřejmě tři strany vnitřního hradu. Jižní křídlo bylo zřejmě srostlé s obytnou věží. Věž patrně obsahovala i valeně zaklenutou místnost s hrotitým oknem (zřejmě kaple) a v předposledním podlaží i roubenou komoru. Jihovýchodní stranu jádra a patrně i předhradí obíhal ještě parkán.

Z původního hradu jsou dnes nejnápadnější trosky právě velké obytné věže, zvané Hláska. Nejvíce se dochovalo také z druhé vstupní subtilní brány. Dále pak je možné vidět zbytky hradeb, dvou bašt a základy palácových křídel. [1]

Po prohlídce zříceniny hradu se vydávám po červené turistické značce do Čerčan. Po 4 km jsem v Čerčanech.

Dominantami obce Čerčany jsou dvě stavby: kostel - objekt Husova sboru Církve československé husitské na návrší nad obcí (dostavěn až po 2. světové válce, vysvěcen r. 1952). Mlýn, zmiňovaný již v r. 1648, dříve se jmenoval Spálenský, později také podle nového majitele – Vávrův; v průběhu let několikrát přestavovaný, naposledy v letech 1981-1993, po rekonstrukci ale nezprovozněn.

V Čerčanech nasedám na vlak a vracím se zpět do Prahy, kde výlet končím.

 

Zdroje: [1] Zřícenina hradu Zlenice. In: AtlasČeska [online]. © 2007 - 2013 [cit. 2013-10-06]. Dostupné z: http://www.atlasceska.cz/stredocesky-kraj/zricenina-hradu-zlenice/